tel.: 465 461 511

Pečujeme o naše město,
... park ve městě, město v parku.

Opravy a péče o místní komunikace, chodníky, mosty a veřejná prostranství.

Máme také další aktivity v rámci komerční městské sféry ...

Koupaliště, zimní stadion, baseball, volejbal, atletický stadion ...

www.tschocen.cz » Sběr a likvidace odpadu

Sběr a likvidace odpadu, BIO odpadu

Komunální odpad

Ve spolupráci s partnery zajišťujeme shromažďování, třídění, přepravu a dopravu ke zneškodňování komunálního odpadu a odděleně sbíraných složek komunálního odpadu (separovaného sběru).
Zajišťuje sběr a likvidaci odpadu ze hřbitovů a z akcí zajišťovaných městem.
Přeprava a nakládání s nebezpečnými odpady.

Sběr a nakládání s odpady se řídí městskou vyhláškou 2/2013


 

BIO odpad

Na původním tělese zrekultivované skládky je umístěna kompostárna, která slouží jako úložiště biologického odpadu sváženého od obyvatel města dle koncepce sběru bioodpadu. Od dubna do října je každý týden prováděn sběr bioodpadu z určených (pronajatých nádob ). Listopad až březen je svoz prováděn jednou za 14 dní.

Do sběrné nádoby na bioodpad patří:
- zbytky ovoce a zeleniny,
- zbytky jídla a vaječné skořápky,
- kuchyňské zbytky,
- závadné potraviny bez umělých obalů,
- vyluhovaný čaj a kávová sedlina,
- tráva a listí,
- popel ze dřeva
- hobliny a piliny
 
Do sběrné nádoby na bioodpad nepatří:

  • větve a kořeny dřevin
  • plasty, sklo, kovy, textilie,
  • barvy, chemikálie, baterie, oleje,
  • léčiva a kosmetika,
  • smetí a prach z vysávání,
  • cigarety,
  • papír, lepenka apod.
  • biologicky nerozložitelné materiály a všechny ostatní látky (kameny, plasty, pařezy apod.)

 
Členové jednotlivých domácností mají povinnost zajistit:
- využití nádob pouze na bioodpad,
- ochranu před poškozením a odcizením nádob na bioodpad nebo kompostérů,
- pečovat o čistotu a hygienu nádoby. 
Na kompostárně je odpad míchán, během tlení několikrát překopán a zakrápěn, tak aby během 100 – 150 dní po přesátí vznikl kompost k dalšímu využití.
 

2019 BIO
[-- svozovy-plan-bio-2021.xlsx --]

Narazili jste na nějakou závadu (např. porucha na městském osvětlení)

Vážení zákazníci, v této sekci se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo.
Odpověď na vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne.

Adresa:

Technické služby
Pernerova 18
565 01 Choceň

IČO: 708 88 183

Copyright © 2014 Město Choceň - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | CMS Pixel Admin | Podmínky užití

Home | Kontaktní informace | Mapa stránek

PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice