tel.: 465 461 511

Pečujeme o naše město,
... park ve městě, město v parku.

Opravy a péče o místní komunikace, chodníky, mosty a veřejná prostranství.

Máme také další aktivity v rámci komerční městské sféry ...

Koupaliště, zimní stadion, baseball, volejbal, atletický stadion ...

www.tschocen.cz » Sběr a likvidace odpadu

Sběr a likvidace odpadu, BIO odpadu

ceny odpadů 4/2023
[-- ceny-odpadu-sd-4-23-final-.xls --]
Kompostéry - přihláška 2022
[-- prihlaska-na-vypujcku-komposteru.doc --]
přihláška k výpůjčce nádob na separovaný odpad - 2.etapa
[-- prihlaska-na-vypujcku-nadob-ii1.etapa.doc --]

Informace pro občany k zapojení se do dalšího systému třídění odpadů

Město Choceň Vám předkládá možnost zapojit se do dalšího stupně separace odpadů v Chocni, která se týká plastů, papíru a biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO).

Projekt „Rozšíření separace odpadu města Choceň“ se podařilo z 85 % financovat z prostředků EU.

Od 1.7. 2019 mohou občané podávat vyplněné přihlášky k bezplatné výpůjčce na TS Choceň, a to buď přímo p. Karpíškové, nebo mailem na karpiskova@tschocen.cz . Přihlášky jsou k dispozici na podatelně města Choceň, ke stažení na www.chocen-mesto.cz a na TS Choceň. Systém výpůjček je obdobný jako v předchozím období u nádob na BRO. Nádoby je možné si bezplatně zapůjčit za následujících podmínek:

 • nádoby budou zapůjčovány na základě platné smlouvy o výpůjčce a darování, kterou na základě podané přihlášky a dodržení níže uvedených podmínek, připraví TS Choceň,
 • nádoby budou připraveny k vyzvednutí od 15.7.2019 na sběrném dvoře TS Choceň do 14 dní po přijetí přihlášky,
 • při vyzvednutí nádoby dostane každý zájemce svozový plán,
 • nádoby budou zapůjčovány pouze k č.p., a to v počtu 1 ks 240 l nádoba na plast, 1 ks 240 l nádoba na papír, 1 ks 120 l nebo 1 ks 240 l nádoba na BRO,
 • nádoby na BRO budou zapůjčovány pouze do max. počtu 2 ks, kde se započítávají i nádoby zapůjčené v předchozích obdobích,
 • na požádání správce nebo zástupce vlastníků může být k bytovému domu umístěn 770 l kontejner na BRO, požadavky se registrují na MěÚ, oddělení životního prostředí. 

Komunální odpad

Ve spolupráci s partnery zajišťujeme shromažďování, třídění, přepravu a dopravu ke zneškodňování komunálního odpadu a odděleně sbíraných složek komunálního odpadu (separovaného sběru).
Zajišťuje sběr a likvidaci odpadu ze hřbitovů a z akcí zajišťovaných městem.
Přeprava a nakládání s nebezpečnými odpady.

Sběr a nakládání s odpady se řídí městskou vyhláškou 2/2013


 

BIO odpad

Na původním tělese zrekultivované skládky je umístěna kompostárna, která slouží jako úložiště biologického odpadu sváženého od obyvatel města dle koncepce sběru bioodpadu. Od dubna do října je každý týden prováděn sběr bioodpadu z určených (pronajatých nádob ). Listopad až březen je svoz prováděn jednou za 14 dní.

Do sběrné nádoby na bioodpad patří:
- zbytky ovoce a zeleniny,
- zbytky jídla a vaječné skořápky,
- kuchyňské zbytky,
- závadné potraviny bez umělých obalů,
- vyluhovaný čaj a kávová sedlina,
- tráva a listí,
- popel ze dřeva
- hobliny a piliny
 
Do sběrné nádoby na bioodpad nepatří:

 • větve a kořeny dřevin
 • plasty, sklo, kovy, textilie,
 • barvy, chemikálie, baterie, oleje,
 • léčiva a kosmetika,
 • smetí a prach z vysávání,
 • cigarety,
 • papír, lepenka apod.
 • biologicky nerozložitelné materiály a všechny ostatní látky (kameny, plasty, pařezy apod.)

 
Členové jednotlivých domácností mají povinnost zajistit:
- využití nádob pouze na bioodpad,
- ochranu před poškozením a odcizením nádob na bioodpad nebo kompostérů,
- pečovat o čistotu a hygienu nádoby. 
Na kompostárně je odpad míchán, během tlení několikrát překopán a zakrápěn, tak aby během 100 – 150 dní po přesátí vznikl kompost k dalšímu využití.
 

Smlouva o předání odpadu - právnické osoby
[-- smlouva-o-prevzeti-odpadu-ts-chocen-platna.pdf --]
Průvodka odpadů
[-- pruvodka-odpadu-zakaznik-21-a-15-formular.xls --]

Narazili jste na nějakou závadu (např. porucha na městském osvětlení)

Vážení zákazníci, v této sekci se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo.
Odpověď na vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne.

Adresa:

Technické služby
Pernerova 18
565 01 Choceň

IČO: 708 88 183

Copyright © 2014 Město Choceň - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | CMS Pixel Admin | Podmínky užití

Home | Kontaktní informace | Mapa stránek

PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice