tel.: 465 461 511

Pečujeme o naše město,
... park ve městě, město v parku.

Opravy a péče o místní komunikace, chodníky, mosty a veřejná prostranství.

Máme také další aktivity v rámci komerční městské sféry ...

Koupaliště, zimní stadion, baseball, volejbal, atletický stadion ...

www.tschocen.cz » aktuality

aktuality

Výběrové řízení na vedoucí pozice TS Choceň

Oznámení

ředitel Technických služeb Choceň vyhlašuje

výběrové řízení č. 1/2019

na obsazení funkce

vedoucí provozu -  příspěvkové organizace Technické služby města Choceň

Místo výkonu práce: město Choceň

Platové zařazení:  8. třída dle platných právních norem (naříz. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších)

Požadavky na uchazeče:

- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického směru výhodou)

- státní občanství ČR,

- morální bezúhonnost

- komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti

- řidičský průkaz skupiny B

- samostatnost, flexibilita

- znalost práce na PC

- minimálně 3 roky praxe v technickém oboru (stavitelství, elektro, strojírenství, doprava)

Pracovní náplň:

- vedení týmu, organizace pracovních postupů, zpracování výkazů jedn. činností

- autodoprava, organizace přistavování kontejnerů, příprava pro fakturaci

- kontrola činnosti SD, překladiště, správy hřbitovů

- odpovědnost za dodržování BOZP a požární ochrany

- odpovědnost za dodržování period odborných školení a organizace školení

- vedení dispečinku zimní údržby

- organizace svozu BIO odpadu a plánování činností kompostárny

- správa docházkového systému, příprava podkladů pro mzdy

- správa externích zakázek, příprava podkladů k fakturaci

- příprava a pořádání akcí s podporou města

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní spojení, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, průběh praxe, ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornost uchazeče, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.

Informace poskytne:

Miloslav Brožek       - ředitel Technických služeb města Choceň, tel. 465 461 511

Předpokládaný termín nástupu:      1. 5. 2019, po dohodě i dříve

Lhůta pro podávání přihlášek:        nejpozději do 15.2.2019 do 10:00 hodin

Upozornění: Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují.

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, případně zašlete poštou na adresu:

 Miloslav Brožek

Technické služby Choceň

Pernerova 18

565 01 Choceň

Obálku označte v levém horním rohu svou adresou a nápisem:

„Neotvírat, VŘ č. 1/2019“

 

V Chocni dne 8.ledna 2019                                              

 

                                                                                                 Miloslav Brožek

                                                                                                ředitel TS Choceň

 

 

 

 

Oznámení

ředitel Technických služeb Choceň vyhlašuje

výběrové řízení č. 2/2019

na obsazení funkce

vedoucí správy sportovišť -  příspěvkové organizace Technické služby města Choceň

Místo výkonu práce: město Choceň

Platové zařazení:  8. třída dle platných právních norem (naříz. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších)

Požadavky na uchazeče:

- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického směru výhodou)

- státní občanství ČR,

- morální bezúhonnost

- komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti

- samostatnost

- časová flexibilita

- uživatelská znalost práce na PC

- řidičské oprávnění skupiny „B“

Pracovní náplň:

- organizace pracovní náplně správců jednotlivých sportovišť

- zajišťování materiálu a techn. vybavení pro potřeby jednotlivých sportovišť

- organizace sezónního provozu koupaliště a zimního stadionu

- sestavení a vedení sezónních týmu plavčíků, ledařů, pokladních)

- revize zařízení a budov jednotlivých sportovišť

- plánování odborných školení

- komunikace a spolupráce s vedením jednotlivých sportovních klubů

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní spojení, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, průběh praxe, ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornost uchazeče, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.

Informace poskytne:

Miloslav Brožek       - ředitel Technických služeb města Choceň, tel. 465 461 511

Předpokládaný termín nástupu:      1. 5. 2019, po dohodě i dříve

Lhůta pro podávání přihlášek:        nejpozději do 15.2.2019 do 10:00 hodin

Upozornění: Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují.

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, případně zašlete poštou na adresu:

 Miloslav Brožek

Technické služby Choceň

Pernerova 18

565 01 Choceň

 

Obálku označte v levém horním rohu svou adresou a nápisem:

„Neotvírat, VŘ č. 2/2019“

V Chocni dne 8.ledna 2019                                              

 

                                                                                                 Miloslav Brožek

                                                                                                ředitel TS Choceň

 

 

 

 

Narazili jste na nějakou závadu (např. porucha na městském osvětlení)

Vážení zákazníci, v této sekci se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo.
Odpověď na vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne.

Adresa:

Technické služby
Pernerova 18
565 01 Choceň

IČO: 708 88 183

Copyright © 2014 Město Choceň - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | CMS Pixel Admin | Podmínky užití

Home | Kontaktní informace | Mapa stránek

PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice